طراحی وب سایت پزشک شهر

طراحی وب سایت پزشک شهر

نوع وب سایت: داینامیک

زبان وب سایت: فارسی

جناب اقای

این وب سایت با استفاده از تکنولوژی های وب 2 طراحی گردیده
تکنولوژی استفاده شده: HTML5, CSS3, PHP ,Javascript ,jQuery

آدرس وب سایت:www.pezeshke-shahr.com