طراحی وب سایت دموک

طراحی وب سایت دموک

نوع وب سایت: داینامیک

زبان وب سایت: فارسی

جناب اقای

این وب سایت با استفاده از تکنولوژی های وب 2 طراحی گردیده
تکنولوژی استفاده شده: HTML5, CSS3, PHP ,Javascript ,jQuery

آدرس وب سایت: www.damok-co.com