طراحی سایت rizolux

طراحی وب سایتRizolux

نوع وب سایت: داینامیک

زبان وب سایت: انگلیسی

جناب آقای محقق

این وب سایت فروشگاهی با استفاده از تکنولوژی های وب 2 طراحی گردیده
تکنولوژی استفاده شده: HTML5, CSS3, PHP ,Javascript ,jQuery

آدرس وب سایت:http://www.rizolux.com