طراحی وب سایت ایران اتوماسیون

طراحی وب سایت ایران اتوماسیون

نوع وب سایت: داینامیک

زبان وب سایت: فارسی

این وب سایت با استفاده از تکنولوژی های وب 2 طراحی گردیده
تکنولوژی استفاده شده: HTML5, CSS3, PHP ,Javascript ,jQuery,Cms

آدرس وب سایت: www.iranautomation.co