طراحی وب سایت موج هنر

طراحی وب سایت موج هنر

نوع وب سایت: داینامیک

زبان وب سایت: فارسی

جناب اقای

این وب سایت با استفاده از تکنولوژی های وب 2 طراحی گردیده
تکنولوژی استفاده شده: HTML5, CSS3, PHP ,Javascript ,jQuery

آدرس وب سایت:www.moojehonar.com