با این وجود، استفاده و هدف گذاری کلید واژه تنها بخش کوچکی از الگوریتم های رتبه بندی موتورهای جستجو میباشد، و میتوان روش های گوناگونی برای ساختن صفحات بهینه ارائه داد.
وقتی با یکی از سایت های خود در حال کار هستید، ما این روش را پیشنهاد میدهیم:

1-در برچسب عنوان حداقل یک بار از کلید واژه استفاده کنید و اگر منطقی و خوب به نظر میرسد، ان را دوبار تکرار کنید. سعی کنید کلید واژه به ابتدای برچسب عنوان نزدیکتر باشد.
2 – یک بار در H1

3- حداقل سه بار در کنار body روی صفحه ( اگر محتوای متنی صفحه زیاد باشد،جند بار بیشتر انجام دهید.). تجربه نشان داده است که اضافه کردن به تعداد کلید واژه یا عبارت تاثیر کمی یا هیچ گونه تاثیری بر رتبه بندی ندارد.

4- حداقل یک بار به صورت پررنگ)بولد). میتوانید از برچسب <b> یا <strong> استفاده کنید،زیرا موتورهای جستجو این دو را یکسان میدانند.

5- حداقل یک بار در Alt ( برای معرفی متن جایگزین یک تصویر در صفحه). این کار نه تنها به جستجوی وب،بلکه به جستجوی تصویر نیز کمک میکند و معمولا با حجم ترافیک بالایی همراه است.

6- یک بار در url. قوانین بیشتر مربوط به URL ها بعدا توضیح داده میشود.

7- حداقل یک بار در برچسب meta description . به یاد داشته باشید که موتورها از meta description برای رتبه بندی استفاده نمیکنند، بیشتر به جذب جستوجگر از طریق صفحات یافته کمک میکند.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی