نام وب سایت: شرکت ایرانیان تندیس تونل

نوع وب سایت: داینامیک

زبان وب سایت: دوزبانه فارسی و انگلیسی

آدرس وب سایت 1: www.ittirantunnel.com

آدرس وب سایت 2: www.ittiran.com