نام وب سایت: ابتکار بناب

نوع وب سایت: داینامیک

زبان وب سایت: دوزبانه فارسی و انگلیسی

آدرس وب سایت: ebtekarebonab.ir