نام وب سایت: شرکت پرشین تکنیک

نوع وب سایت: داینامیک

زبان وب سایت: فارسی

آدرس وب سایت: www.pertecco.com